PAG-IBIG NA SINAMBIT MULA SA BIBIG ♥

This year is about to end, time flies so fast. I can still recall how I welcomed 2020 with full of positivity, how I promised myself that ‘this year’s gonna be my best year’ with a vibrant-classic-blue shirt on me. I imagined myself living my 2020 the way others lived their 22. I thought mine will be just how Taylor Swift described it in one of her songs. All my life I have been looking forward to my 22 years, and yes, I admit that mine is, and always will be memorable, in its own unique way.

“Mahal kita” sa wikang Filipino, o “I love you” sa wikang Ingles,

“Mi amore” sa wikang Spanish o Italian, o “E corre diu” sa wikang Enchan.

Ilan ito sa mga kadalasang ating ‘sinasambit’ upang masabi natin na mahal natin ang isang tao o ang ating mga mahal sa buhay. Kay sarap at kay tamis nitong mabasa o marinig, lalo na kung sa’yo ito ‘isambit’ ng iyong minamahal. Simple mang salita, ngunit sobrang kilig at saya ang maaari mong maramdaman.

Maaari ring ibang (mga) salita ang ating ‘sambitin’ upang maipadama o maipakita natin ang pag-ibig. Kung minsan, naidadaan natin ito sa isang awitin, o sa isang “virtual message” na nagiging LSM o “long sweet message,” o di naman kaya ay sa isang simpleng papel na may simpleng mensahe o “note na nagbibigay saya at ngiti sa taong pagbibigyan mo ng mga ito.”

Paano kung ang Diyos mismo ang personal na magpadama nito sa’yo? Ano ang iyong magiging tugon?

Minsan nang ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang Siya ay mamatay sa krus upang tayo ay maligtas mula sa kapahamakan ng kamatayan.

Ibinigay din Niya ang Bibliya upang ating mabasa ang Kanyang “love letter para sa atin.” Kung tutuusin pala, nauna na ang Diyos sa pagbibigay nito, at ito ay espesyal na nilikha para sa’yo, sa akin at sa ating lahat.

At ibinigay Niya ang Banal na Espiritu upang maipadama sa atin ang Kanyang pag-ibig, saan man tayo naroroon.

Aking napag-isip-isip, bilang isang guro, paano ko maipapadama ang pag-ibig sa aking mga mag-aaral, lalo na sa gitna ng pandemya na nagbago sa kasalukuyang “set-up” ng edukasyon. Ni hindi mo sila ngayon personal na nasisilayan, natuturuan, nakukumusta, nayayakap o anupaman.

Salamat na lamang sa teknolohiya, at may mga paraan upang maiparating ko pa rin ang pag-ibig sa kanila.

Sandigan ko ang pag-ibig ng Diyos at maging ang propesyon ko bilang isang guro na maihatid sa aking mga mag-aaral – ang PAG-IBIG NA SINAMBIT MULA SA BIBIG.

Share this post